Overeenkomst

Lees de overeenkomst nauwkeurig door en onderteken deze digitaal door voorwaarden te accepteren en uw naam en de ingangsdatum aan te geven en te klikken op het knopje “Ik accepteer deze overeenkomst”.

Overeenkost tussen SWTFS (vertegenwooridger van Transit Airport Shuttle & freelance vervoerder

Lees de overeenkomst nauwkeurig door en onderteken deze digitaal door voorwaarden te accepteren en uw naam en de ingangsdatum aan te geven en te klikken op het knopje “Ik accepteer deze overeenkomst”.

    Overeenkomst tussen
    Stichting World Tourism Focus Suriname vertegenwooriger van Transit Airport Shuttle Nederland
    statutair gevestigd aan de Porto Alegrestraat 1

    en

    (verplicht veld)